Get Adobe Flash player
Viktiga

 

Huvudsta tandläkare
Välkommen till huvudsta tandläkare  i huvudsta centrum. Vårt mål är att ta hand om våra patienter med största omsorg och högsta kvalitet. Det innebär varsam och hälsofrämjande tandvård i lugn och behaglig miljö.Tandvård med omsorg och omtanke för hela familjen. Vi arbetar förebyggande och ger dig ett friskt leende. Vi utför fyllningar, kronor, broar, implantat samt estetisk och kosmetisk tandvård av hög kvalitet. Vi erbjuder behandling mot tandvårdsrädsla. 

kontakta oss
an image
Huvudsta tandläkare
Storgatan 68

171 52 Solna                                Huvudsta Centrum
 

Email: info@huvudstatandlakare.se

Tel: (+46) 8-705 00 39
Fax: (+46)8- 705 00 49                    Mob: (+46)70-438 13 72

Välkommen till Huvudsta tandläkare

Välkommen till Tandläkare Dr. Mahdi alhusseiny (ashraf) webbplats. Här kan du bland annat läsa om vad vi kan hjälpa dig med, våra behandlingar och vanliga frågor som rör olika former av tandvård. Hör av dig till oss för tidsbokning och hjärtligt välkommen till oss på kliniken.

Huvudsta tandläkare erbjuder vi tandvård av högsta kvalitet .

www.svensktnaringsliv.se

Medlem i privat tandläkarna

Sveriges Tandläkarförbund är den odontologiska professionens organisation och arbetar med frågor som rör tandläkarens roll i samhället. Frågor som tandläkarnas grundutbildning, vidareutbildning, efterutbildning, forskning, tandvårdens personalförsörjning och personalstruktur, material, produkter, metoder, etiska frågor, ansvarsfrågor, patientsäkerhet, oral hälsa och opinionsbildning

 

 

GDC | General Dental Council

Vad vi gör
Vi är den organisation som reglerar tandvården i Förenade kungariket. Alla tandläkare, tandsköterskor, tandtekniker, kliniska tandtekniker, tandhygienister, tandläkare terapeuter och tandreglering terapeuter måste vara registrerade hos oss att arbeta i Storbritannien.

Vårt syfte är att skydda allmänheten genom att reglera dentala laget. Det gör vi genom:
registrera kvalificerad personal,
fastställande av tandläkarpraktik och uppförande,
säkra kvaliteten på tandläkarutbildningen,
se till yrkesverksamma hålla dig uppdaterad,
hjälpa patienter med klagomål om en tandläkare eller tand-och sjukvården, och
arbetar för att stärka patientens skydd
.

Medlem i privat tandläkarna

Privattandläkarna är branschorganisationen för den privata tandvården. Vi är den enda organisationen i Sverige som tar tillvara privattandvårdens intressen. Drygt 93 procent av landets privattandläkare är medlemmar. Av landets 7 700 yrkesverksamma tandläkare är 3 200 inom privat verksamhet.

Verksamheten närmast medlemmarna bedrivs i 26 lokalavdelningar utspridda över landet. Centralt bedrivs verksamheten av Sveriges Privattandläkarförening och dess servicebolag Svensk Privattandvård AB. Verksamheten leds av en generalsekreterare som arbetar på uppdrag av föreningsstyrelsen. Kontoret i Stockholm har 13 anställda. I Stockholm finns ett lokalt kansli.

Till skillnad från övrig vård och omsorg är det privata inslaget mycket stort inom tandvården. Av vuxenpatienterna går mer än 70 procent i storstadsområdena och mer än hälften på landsbygden till en privattandläkare. Privattandläkarnas medlemmar har vårdansvar för 3,5 miljoner patienter.

Privattandläkarna vill ha en fri marknad där konkurrensen inom tandvården sker på lika villkor. Vi är för fri prissättning och fri etablering. Dessutom anser vi att det ska finnas en allmän statlig tandvårdsförsäkring. Vår grundläggande uppfattning är att det ska finnas ett bra skydd mot höga tandvårdskostnader. Skyddet ska baseras på patienternas tandvårdsbehov, oavsett ålder.

 

Wasa kredit AB

Wasa Kredit erbjuder finansieringstjänster till företag och privatpersoner –främst leasing, hyra och avbetalning. Vi arbetar dels via våra samarbetspartners inom till exempel bil-, dator-, fritid- och maskinhandeln, dels direkt med våra företagskunder. Dessutom ger vi lån och kontokortskrediter till privatpersoner.

Vår affärsidé handlar om att jobba snabbt, enkelt och med ett personligt engagemang för dig som kund. Därför har vi ett genomarbetat koncept för leasing, avbetalning, hyra och konsumentkrediter. Det betyder bland annat enkla, tydliga rutiner och snabba kreditbesked.

 

Välkommen till oss på Huvudsta tandläkare

Kontakta oss