Get Adobe Flash player
Sök
Viktiga

 

Huvudsta tandläkare
Välkommen till huvudsta tandläkare  i huvudsta centrum. Vårt mål är att ta hand om våra patienter med största omsorg och högsta kvalitet. Det innebär varsam och hälsofrämjande tandvård i lugn och behaglig miljö.Tandvård med omsorg och omtanke för hela familjen. Vi arbetar förebyggande och ger dig ett friskt leende. Vi utför fyllningar, kronor, broar, implantat samt estetisk och kosmetisk tandvård av hög kvalitet. Vi erbjuder behandling mot tandvårdsrädsla. 

kontakta oss
an image
Huvudsta tandläkare
Storgatan 68

171 52 Solna                                Huvudsta Centrum
 

Email: info@huvudstatandlakare.se

Tel: (+46) 8-705 00 39
Fax: (+46)8- 705 00 49                    Mob: (+46)70-438 13 72

Priser

 

Kod

Behandling

Vårt pris

 Undersökningar

101

 Basundersökning, diagnostik av tandläkare

650 Kr

102

 Fullständig undersökning och diagnostik utförd av tandhygienist

710 Kr

103

 Akut/kompl undersökning enstaka tand

330 Kr

104

 Akut / kompletterande undersökning / utredning som omfattar flera tänder

1 540 Kr

105

 Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, tandhyg

470 Kr

121

 rentgan kolla upp för enskilda tand

40 Kr

122

 rentgan kolla upp för mer än en tand

210 Kr

123

 rentgan kolla upp för alla tänder i munnen

725 Kr

 Sjukdomsförebyggande/behandlande åtgärder

342

 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större

710 Kr

 Extraktioner

401

 tandutdragning

805 Kr

402

 Tandutdragning, komplicerade

1 515 Kr

403

Tandutdragning, en tand bredvid andra, parodontala problem

155 Kr

404

 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operation

2 765 Kr

 Rotbehandlingar

501

 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal

2 810 Kr

502

 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler

3 265 Kr

503

 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler

4 260 Kr

504

 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

4 835 Kr

521

 Akut endodontisk behandling

685 Kr

522

 Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi

680 Kr

 Bettskenor

604

 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling

2 030 Kr

605

 Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer

3 195 Kr

 Lagningar

701

 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

540 Kr

702

 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

850 Kr

703

 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand

1 010 Kr

704

 Fyllning av en yta på molar eller premolar

685 Kr

705

 Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 015 Kr

706

 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar

1 325 Kr

707

 Krona i plastiskt material, klinikframställd

1 540 Kr

708

 Stiftförankring vid fyllningsterapi

490 Kr

 Fast Protetik

801

 Labolatry krona

4 710 Kr

802

 Labolatory pilare

2 895 Kr

803

 kliniska pilare

1 180 Kr

804

 Pontiska, per punkt

2 005 Kr

804x

 Hängande broled vid tandstödd protetik, per led Med zirkonium

2 005 Kr

811

 Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad.

335 Kr

821

 Protestooth, per stick

50kr

 Avtagbar Protetik

822

 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder

3 345 Kr

823

 Partiell protes för temporärt bruk, fyra till sju tänder

4 485 Kr

824

 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad

9 250 Kr

825

 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment

9 760 Kr

826

 Attachments, per styck, material

850 Kr

827

 Complit underjow prötes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder

8 135 Kr

828

 Compilt overjow prtes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder

7 975 Kr

829

 Immediatprotes

6 865 Kr

831

 Justering av avtagbar protes

315 Kr

832

 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand

1 070 Kr

833

 Rebasering av protes

2 165 Kr

834

 Lagning av protes där teknikerinsats krävs

1 705 Kr

835

 Rebasering och lagning av protes

2 750 Kr

836

 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs

3 265 Kr

837

Komplicerade reparationer av prostethis, där vax upp, gjutning, behövde svetsa nya fästen

5 950 Kr

-----

 Blekning i klinik

4 500 Kr

-----

 Blekning i hem

990 Kr